ue pl

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Consdata S.A. z siedzibą Poznaniu

1. Informacje ogólne

W niniejszym dokumencie przedstawiamy szczegółowe informacje i zasady przetwarzania przez Consdata Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz przepisami prawa obowiązującymi w Polsce w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Administrator danych osobowych. Dane kontaktowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Consdata Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Bolesława Krysiewicza 9/14, 61-825 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział KRS pod numerem:0000846039, REGON: 634422180, NIP: 7822261960, kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł.
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Consdata S.A. z siedzibą w Poznaniu wskazany powyżej.

3.Podstawa prawna i cel przetwarzania.

Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na podstawie przepisów prawa wskazanych w art. 6 ust. 1 RODO.
Na podstawie Państwa zgody i w celu objętym tą zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - wysyłamy Państwu  drogą elektroniczną materiały edukacyjne, techniczne z branży informatycznej.
Na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO prowadzimy rekrutację do pracy w Consdata zarówno za pośrednictwem witryny https://consdata.com, portali społecznościowych jak i wybranych portali rekrutacyjnych. Pozyskane dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby rekrutacji lub jeśli pozyskaliśmy od Państwa odrębną zgodę Państwa dane mogą być przechowywane dłużej i wykorzystane w przyszłych procesach rekrutacyjnych na te same lub inne stanowiska. Okres ten będzie każdorazowo definiowany w zasadach rekrutacji albo wskazywany indywidualnie.
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji działań wykonywanych przed zawarciem z nami umowy i wykonania umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W związku z zawarciem z Państwem umowy przetwarzamy Państwa dane osobowe również w celu wypełnienia obowiązków prawnych np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. ust. 1 lit. c RODO oraz w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również w zakresie marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. ust. 1 lit. f RODO).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych jak i przez okres niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Dane osobowe przetwarzamy w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Consdata S.A. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym:
-  utrzymywania z Państwem relacji biznesowych lub prowadzenia marketingu naszych usług,
– w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

4. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie (np. naszym podwykonawcom), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej na piśmie i wyłącznie na nasze polecenie.

5. Okres przetwarzania danych i uprawnienia, które Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, jak i przez okres niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej przez Państwa zgody.
Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwo zgody jesteście Państwo uprawnieni do wycofania takiej zgody w każdej chwili. Cofnięcie zgody na przetwarzanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do dnia cofnięcia zgody.
W każdym momencie mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia tych danych.
Ponadto macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Jeśli życzą sobie Państwo wcześniejszego usunięcia informacji, które przetwarzamy, prosimy o wysłanie swojego sprzeciwu mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres naszej spółki wskazany  powyżej.

6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Consdatę S.A. danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzą Państwo, że naruszyliśmy Państwa prawa.

7. Wykorzystanie "cookies" na naszych stronach internetowych

Pliki cookies są używane w celu zapewnienia użytkownikowi wygody korzystania ze strony oraz do zbierania ogólnych statystyk o sposobie używania strony przez użytkowników.

8. W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe.

W celu zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych osobowych, a także zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem stosujemy niezbędne i wymagane obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne.
Stosujemy również środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Państwa danych osobowych.

9. Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej.

10. Kontakt z Consdata S.A.

Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować na dane kontaktowe wskazane w pkt 2


 

Fundusze_Europejskie.png

K9Office
Consdata S.A.
ul. Krysiewicza 9/14
61-825 Poznań
Polska

Tel.:+48 61 41 51 000

NIP: 7822261960
Regon: 634422180

Pozostań w kontakcie

Copyrights © 2020 CONSDATA. Wykonanie: solmedia.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem