eximee

PKO Bank Polski wdraża platformę Eximee

Do grona klientów Consdaty dołączył PKO Bank Polski. Największy polski bank zaufał naszemu doświadczeniu i wdrożył system do zarządzania wnioskami elektronicznymi - platformę Eximee. Tym samym, Eximee umacnia się na pozycji lidera rozwiązań wnioskowych dla sektora finansowego w Polsce. Z Eximee skorzystało już 7 banków, w tym 3 spośród 5 największych! 

Eximee supports the implementation of WCAG

Web form developers strive to create ever more advanced solutions that increase the user's convenience, reduce form population times, and improve CX. An issue too often left out from this process involves those users with partial or complete impairment of vision, who also need to be provided with the means to effectively and easily process their business on-line. The Eximee platform enables the generation of WCAG-compliant forms. 

Smooth implementation of “500 plus” web forms in 7 banks thanks to Eximee

In 2016 the Polish government launched the “Family 500 plus” [Rodzina 500 plus] financial support programme for families. Accordingly, more than one third of parents have applied for benefits via electronic banking. Over 30% of them have been processed through the Eximee platform.

Eximee wspiera realizację wytycznych WCAG

Projektanci formularzy internetowych prześcigają się w projektowaniu zaawansowanych rozwiązań mających na celu zwiększenie ergonomii, skrócenie czasu wypełniania wniosków i poprawę szeroko rozumianego CX. Często jednak zapomina się o tym, że użytkownikami portali internetowych są również osoby niedowidzące lub niewidome, które powinny mieć zapewnioną możliwość równie skutecznego i sprawnego załatwienia swojej sprawy on-line. Platforma Eximee umożliwia tworzenie wniosków zgodnych z wytycznymi WCAG. 

Consdata presented the Eximee Platform at the Efma Distribution Summit

Efma - a global association of banks and insurance companies, organized a fantastic event - the Distribution Summit, that took place on April 26-28, 2017, in London. Consdata was honoured to take active part in this event and had the opportunity to demo its unique solution. We were represented at this event by Maciej Olejniczak, Head of Sales, and Tomasz Ampuła, Chief Architect.